Feiten en Cijfers 2023

Ja, geen typefout, 2023 inderdaad! Dat wil zeggen, enkele feiten en cijfers over seizoen 2023 🧑‍🌾 En ja, ik ben ‘een beetje’ laat hiermee… Ik had eerst andere dingen aan m’n hoofd en toen begon ‘ineens’ het nieuwe seizoen! 🌞 Terwijl ik aan het zaaien, bedden voorbereiden en uitplanten ben dus ook nog bezig met het ‘afronden’ van het vorige seizoen, door de feiten en cijfers te verzamelen, analyseren en te delen. Hierbij!

Infographic Onze Tiny Boerderij Seizoen 2023

Mede geïnspireerd door Voedseltuin Emmen, die ik een warm hart toedraag 💓, heb ik deze feiten en cijfers in deze infographic verwerkt. In dit blog verdere details en toelichting.

Waarom al deze feiten en cijfers?

Kort gezegd hou ik deze ‘data’ structureel bij om van te kunnen leren, verbeteren en om dit te delen met geïnteresseerden die hier mogelijk hun voordeel mee kunnen doen.

Leren

Door te loggen wat ik zaai, oogst, inkoop, doe, etc, kan ik (uiteindelijk) analyseren welke effecten mijn handelen hebben op het ‘resultaat’ van de tuinderij. Dit klinkt als een economisch verhaal en dat is het deels ook. Zo ‘moet’ ik voor de fiscus mijn uren bijhouden, dan doe ik dat ook maar gelijk in meer detail, zodat ik kan zien waar ik werkelijk veel tijd mee kwijt ben. Tijd is schaars en veel werk op de tuinderij kost ook gewoon ontzettend veel tijd (onder meer). Door daar goed zicht op te hebben, kan ik beter zien waar optimalisatie mogelijk is. Of zelfs drastische verandering nodig is. Dit is ook nodig voor de planning, zowel voor de komende weken als de vorige jaren. Ik ben de tuinderij aan het opschalen van 38 tot 90 groente bedden dit seizoen, dat zouden er uiteindelijk 120 worden, mits ik dit dus planning technisch aan kan.

Verder ben ik volop aan het leren hoe ik groenten kan verbouwen. Naar school hiervoor gaan was niet meer mogelijk, dan maar in de praktijk proberen dit zo snel mogelijk in de vingers te krijgen. En daarvoor is het cruciaal om bij te houden welke methoden en maatregelen effect hebben op de productie van gezonde gewassen en goede oogst. De cijfers van 2023 zeggen nog niet zo veel wat dat betreft, omdat ik deze nog niet echt kan vergelijken. Jaar op jaar gaat dit wel inzicht brengen, ook omdat er telkens variabelen veranderen in het telen van deze groenten (de weersomstandigheden sowieso, zaaidata, gewas selectie, bemestingsschema’s, teelt aanpassingen, etc). Nu dus de cijfers over het eerste afgesloten seizoen, die toch al de nodige inzichten hebben gebracht (met name voor de planning van dit seizoen), komende jaren steeds meer inzichten door vergelijkende cijfers…

Delen

En dit leren is niet alleen voor mezelf. De insteek van Onze Tiny Boerderij is om een ‘open source’ werkwijze erop na te houden. Ik geloof niet in geheimen, al helemaal niet om zogenaamde concurrentie te slim af te zijn. Gezonde voeding zou voor iedereen makkelijk beschikbaar moeten zijn, vind ik, dan is het juist handig om met elkaar en van elkaar te leren! Ik ben pas net begonnen, dus kan nog niet zo veel brengen, hopelijk ieder jaar een stukje meer!

Oogst Cijfers 2023

In de infographic staan alleen de toppers en ‘floppers’, hierbij de oogst van alle geteelde gewassen:

Kilo’s geoogste groenten 2023 Onze Tiny Boerderij

En voor wat meer context erbij het aantal bedden waarin deze geoogst zijn:

* Pompoen en Mais zijn bij elkaar in hetzelfde bed geteeld, in 2 bedden in totaal, dus gemiddeld 1 per stuk
** Radijs was alleen op een proefstukje ingezaaid en dus nauwelijks (1 kilo) geoogst, maar op ‘0’ bedden dus
*** Kruisbes was het enige fruit dat gelijk het eerste seizoen oogstbaar was! Het fruit staat in fruit rijen die niet als groentebed tellen 🙃
**** De oplettende lezer ziet dat de optelsom tot 38 bedden niet klopt. Dat komt omdat bepaalde gewassen helemaal niet geoogst konden worden (zie floppers), zoals Spinazie en Broccoli

Voor meer details over de gewassen die in 2023 geteeld zijn, zie het teeltplan van 2023 en de marktkraam voor de foto’s van de geoogste gewassen.

Het werk op de tuinderij in uren over 2023

Ik hou dus per activiteit bij hoeveel uur ik daaraan besteed. Jaja, tijdschrijven dus! Het jaar 2023 ziet er dan als volgt uit:

De nodige toelichting op deze categorieën:

 • Bedden: bedden klaar maken voor gewassen, maten uitzetten, harken / cultiveren, woelen, rijsnetten ophangen, zie dit blog voor meer detail;
 • Beregenen: mooi woord voor water geven 😉 En ja, zelfs met een hele irrigatie infastructuur gaat hier toch nog wel wat werk in zitten (14 uur in 2023);
 • Distributie: oogst verspreiden naar afnemers;
 • Fruit: alles wat met het aanplanten en onderhouden van het fruit op de tuinderij te maken heeft;
 • Gewasbescherming: insecten netten over de gewassen aanbrengen, knaagdieren verjagen, Colorado kevers vangen, dat soort dingen
 • Infrastructuur: kweekkas realiseren, irrigatie aanleggen, haag aanplanten, dit soort stukken ‘aanleg’
 • Marketing: tja, dat is hoofdzakelijk het schrijven van dit soort blogs 😉 Ik werk niet met een certificering of iets dergelijks en ben dit vooralsnog ook niet van plan. Ik wil wel graag dat klanten / afnemers weten hoe hun voedsel gemaakt is, wat vooral via dergelijke blogs gedeeld wordt. En dat noem ik dan maar marketing;
 • Ontginnen: ‘breaking ground’ zoals ze dat in het Engels noemen, dus onontgonnen stukken lang ontginnen om te kunnen cultiveren voor groente teelt. Dit werk dus (waarom ik ook 60 bomen heb moeten rooien… helaas… gelukkig meer gepland dan gerooid!);
 • Opkweek: alles op het gebied van zaaien tot het moment van uitplanten;
 • Tractor: al het werk met de tractor, wat eigen onder andere categorieën valt:
  • Maaien of klepelen: het maaien van groenbemesters of weide of fruitrijen en tegelijk het klein maken van het maaisel (zie video);
  • Frezen: soort ploegen, dat doe ik liever niet, tenzij de grond al redelijk levenloos is (zie dit blog);
  • Eggen: zaaibed maken terwijl groenbemesters tegelijk beëindigd worden (zie video);
  • Hakselen: klein maken van takken en kleine boomjes als onderdeel van het compost maken. Tijdens het ontginnen / rooien van 60 bomen heb ik in 2023 de tractor dus hoofdzakelijk gebruikt voor dit werk, met de nodige hopen houtsnippers als resultaat;
 • Weide: dit is het aanleggen van ‘weiden’ (zie blog) en het onderhouden hiervan voor compost materiaal productie.

Iets overzichtelijker komt het werk hier in 2023 neer op:

Ook hiervoor geldt dat deze cijfers pas echt iets gaan zeggen als ik deze kan vergelijken. Wat dit nu bijvoorbeeld wel al duidelijk maakt is dat in 2023 maar liefst 35% van de tijd is gaan zitten in eenmalige opbouw (infrastructuur vooral, het ontginnen, etc). Voor de pure productie was dus ‘slechts’ 994 uur nodig. Voor productie in 38 bedden (en een aantal experimentele stukken), wat er uiteindelijk 120 moeten worden. Hier moet ik versnelling / efficiëntie in gaan zien in dit seizoen al, want +3.000 uur werken in een jaar gaat niet meer, zeker niet met een groeiseizoen dat beperkt is. Maar goed, niet al het ‘productie’ werk is evenredig gerelateerd aan de hoeveelheid bedden. Ik ga bijvoorbeeld echt niet meer blogs schrijven naarmate er meer bedden zijn 😉 beloofd! 😎

Maar goed, de kop is eraf, de eerste data is er! Ik heb de structurering van data / het loggen hiervan ook weer verbeterd (vooral dat dit op zichzelf al sneller en makkelijker gaat) en zo blijft ik stap voor stap verbeteren en optimaliseren. Blijf het blog in de gaten houden voor de learnings en inzichten die hieruit blijven komen!

2 gedachten over “Feiten en Cijfers 2023”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven